© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Välkommen

Oberoende ALAF

Vår uppgift

Är du arbetsskadad, långtidssjuk, eller arbetslös, ja då

ligger du pyrt till i dagens "rättsamhälle", gemensamt tar vi

tag I

arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedling,

Försäkringsbolag

och andra eventuella aktörer som vill göra det så svårt som möjligt för dig att få din rätt.

Alaf slåss för din rättALAF är en ideell förening som arbetar mot den ökande orättvisa som drabbar de som skadat sig i sitt arbete, och som inte har vare sig psykisk eller fysisk styrka att ta upp kampen för sitt liv, med framförallt Försäkringskassan, men också andra instanser som den sjuke kommer i kontakt med. Vi är inte "uppköpta" av någon, vår verksamhet bedrives helt och hållet för medlemmarnas bästa, och med de meddel som medlemsavgiften ger.Vi litar till medlemsagifter och donationer för vår verksamhet. Oberoende ALAF-föreningen är helt opartiskt och oberoende av politiska och religiösa intressen. Vi följer också all debatt, tar fram domar och beslut som stödjer vår sak, Vi delger våra medlemmar våra erfarenheter från Sverige, Europa för att försöka förbättra våra medlemmarnas situation

ALAF kämpar för

din rätt…

Vi gör det jobb som alla de ovan nämnda aktörerna helst ser att du själv gör, det ligger i deras intresse att din röst är så svag och liten som möjligt, det gagnar deras primära syfte, att till i stort sett vilket pris som helst lura dig på din rätt och till den ersättning du har lagstadgad rätt till Några viktiga komihåg...Om du väljer att anlita oss som ditt ombud, måste du lämna över helt och hållet, du kan inte själv aggera i din sak, om du ändå väljer att göra detta, så kommer vi inte att ha någon möjlighet alls att bistå dig därefter.
Uppdaterad  2022-11-28 För att se uppdateringar på websidan, trck på tangenten F5
Observra att årsavgiften är

höjd till 1100 kronor för oss

alla. Detta beslut togs förra året i

styrelsen.

© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Välkommen

Oberoende ALAF

Vår uppgift

Är du arbetsskadad, långtidssjuk, eller arbetslös, ja då ligger du pyrt till i

dagens "rättsamhälle", gemensamt tar vi tag I arbetsgivare,

Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Försäkringsbolag och andra

eventuella aktörer som vill göra det så svårt som möjligt för dig att få din

rätt.

Alaf slåss för din rättALAF är en ideell förening som arbetar mot den ökande orättvisa som drabbar de som skadat sig i sitt arbete, och som inte har vare sig psykisk eller fysisk styrka att ta upp kampen för sitt liv, med framförallt Försäkringskassan, men också andra instanser som den sjuke kommer i kontakt med. Vi är inte "uppköpta" av någon, vår verksamhet bedrives helt och hållet för medlemmarnas bästa, och med de meddel som medlemsavgiften ger.Vi litar till medlemsagifter och donationer för vår verksamhet. Oberoende ALAF- föreningen är helt opartiskt och oberoende av politiska och religiösa intressen. Vi följer också all debatt, tar fram domar och beslut som stödjer vår sak, Vi delger våra medlemmar våra erfarenheter från Sverige, Europa för att försöka förbättra våra medlemmarnas situation

ALAF kämpar för din rätt…

Vi gör det jobb som alla de ovan nämnda aktörerna helst ser att du själv gör, det ligger i deras intresse att din röst är så svag och liten som möjligt, det gagnar deras primära syfte, att till i stort sett vilket pris som helst lura dig på din rätt och till den ersättning du har lagstadgad rätt till Några viktiga komihåg...Om du väljer att anlita oss som ditt ombud, måste du lämna över helt och hållet, du kan inte själv aggera i din sak, om du ändå väljer att göra detta, så kommer vi inte att ha någon möjlighet alls att bistå dig därefter.
Observra att årsavgiften är

höjd till 1000 kronor för oss

alla. Detta beslut togs förra året i

styrelsen.

Uppdaterad  2022-11-28 För att se uppdateringar på websidan, trck på tangenten F5