© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Ditt Val…

Vad vi förvänar oss av dig…

Om du försöker komma ihåg dessa punkter, och alltid följa dessa, så behöver det aldrig

uppstå situationer som försvårar vårt arbete för din sak.

•Uttala dig aldrig till motpart eller annan om din sak...

•Kommentara inte andra medlemmars ärenden...

•Tänk på att tala är silver, men tiga är guld...

•Allt som rör ditt ärende, sköts av ALAF, om du själv tar kontakt med motpart, faller

ditt ärende och vi återkallar vår fullmakt.

Mångfald är styrka...

Vi har genom åren blivit en röst att räkna med, och alla våra motparter ser oss som en riktigt jobbig "nagel i ögat"...

Men vi har inte tänkt nöja oss med det, vi kommer att bli en röst med både makt och beslutsrätt, det är tid att ta ansvar och göra något åt

den maktelit som fått råda alldeles för länge, målet är att göra dessa individer ansvariga för sitt missbruk av vårt förtroende, och låta dessa

betala tillbaka det de tillskansat sig på oärligt och oetiskt sätt.

© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Ditt Val…

Vad vi förvänar oss av dig…

Om du försöker komma ihåg dessa punkter, och alltid följa dessa

så behöver det aldrig uppstå situationer som försvårar vårt arbete

för din sak.

•Utala dig aldrig till motpart eller annan om din sak...

•Kommentara inte andra medlemmars ärenden...

•Tänk på att tala är silver, men tiga är guld...

•Allt som rör ditt ärende, sköts av ALAF, om du själv tar kontakt

med motpart, faller ditt ärende och vi återkallar vår fullmakt.

Mångfald är styrka...

Vi har genom åren blivit en röst att räkna med, och alla våra motparter

ser oss som en riktigt jobbig "nagel i ögat"...

Men vi har inte tänkt nöja oss med det, vi kommer att bli en röst med

både makt och beslutsrätt, det är tid att ta ansvar och göra något åt

den maktelit som fått råda alldeles för länge, målet är att göra dessa

individer ansvariga för sitt missbruk av vårt förtroende, och låta dessa

betala tillbaka det de tillskansat sig på oärligt och oetiskt sätt.