© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Dokument…

Aktuell information om dokument som du kan välja

att ladda ner….

Det finns en del som du bör känna till och okså ta del av innan vi kan ta emot dig som medlem i vår förening, en av dessa är det medlemskontrakt, som vi behöver ha för att vi ska kunna göra gällande till din motpart att vi är de som för din talan i ditt ärend, till detta kommer också en fullmakt, som vi kommer att skicka hem till din adress, och som du skriver på och skickar tillbaka till oss.

Medlems kontrakt…

Innan du kan bli medlem i vår förening, måste du ladda ner medlems kontraktet, skriva ut det, undertecknar, och skickar det med posten till oss. Kom ihåg att och stadgarna är absoluta, och ej förhandlingsbara.

Stadgar för vår förening…

Det är i allas intresse att de regler och bestämmelser, som styrelsen för ALAF tagit, efterföljes, detta för att det aldrig ska behöva uppstå en situation där vi tvingas återkalla vår fullmakt i din sak, förklaringar till detta finns att läsa i både stadgar och medlemskontrakt, Dessa är bindande under den tid du är medlem i ALAF..

Här kommer det att finnas information för

spridning innom föreningen och dess

medlemmar…

De eventuella allmänna dokument, skrivelser, eller liknande,

som styrelsen för ALAF finner nödvändigt att meddela, kan

hämtas här i de fall detta är tillämpligt.

För närvarande finns det inga att hämta…
0 Dokument …

Aktuell information

om dokument som

du kan välja att

ladda ner….

I det här fältet kommer det att finnas information om vad som är aktuellt och som kan hämtas. Just nu finns det inget. Nostrud voluptate dolore Sit voluptate dolore Amet dolor sint magna Proident dolor est ut Sit laboris incididunt Anim qui ad occaecat Sint duis dolore sint irure
BUY NOW
© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Dokument…

Aktuell information om

dokument som du kan välja att

ladda ner….

Det finns en del som du bör känna till och okså ta del av innan vi kan ta emot dig som medlem i vår förening, en av dessa är det medlemskontrakt, som vi behöver ha för att vi ska kunna göra gällande till din motpart att vi är de som för din talan i ditt ärend, till detta kommer också en fullmakt, som vi kommer att skicka hem till din adress, och som du skriver på och skickar tillbaka till oss.

Medlems kontrakt…

Innan du kan bli medlem i vår förening, måste du ladda ner medlems kontraktet, skriva ut det, undertecknar, och skickar det med posten till oss. Kom ihåg att och stadgarna är absoluta, och ej förhandlingsbara.

Stadgar för vår

förening…

Det är i allas intresse att de regler och bestämmelser, som styrelsen för ALAF tagit, efterföljes, detta för att det aldrig ska behöva uppstå en situation där vi tvingas återkalla vår fullmakt i din sak, förklaringar till detta finns att läsa i både stadgar och medlemskontrakt, Dessa är bindande under den tid du är medlem i ALAF..

Här kommer det att

finnas information för

spridning innom

föreningen och dess

medlemmar…

De eventuella allmänna dokument, skrivelser, eller liknande, som

styrelsen för ALAF finner nödvändigt att meddela, kan hämtas här i de

fall detta är tillämpligt.

För närvarande finns det inga att hämta…
0 Dokument …

Aktuell information om

dokument som du kan välja

att ladda ner….

I det här fältet kommer det att finnas information om vad som är aktuellt och som kan hämtas. Just nu finns det inget. Nostrud voluptate dolore Sit voluptate dolore Amet dolor sint magna Proident dolor est ut Sit laboris incididunt Anim qui ad occaecat Sint duis dolore sint irure
BUY NOW

Commodo nulla consequat

Ut ut ex, pariatur eu ipsum eiusmod qui sed. Id quis id nisi ut, in, quis sint cillum qui dolor veniam dolore in culpa occaecat. Ullamco nostrud ut dolore qui cillum sed. Tempor voluptate deserunt tempor, dolor, excepteur id sunt occaecat dolor lorem mollit ex adipisicing ut, mollit, sunt reprehenderit minim.