© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Medlemsnytt

Uppdaterad…

Observra att

årsavgiften är

höjd till 1100

kronor för oss

alla. Detta beslut

togs förra året i

styrelsen.

2023
Vi vill tacka alla medlemmar för ännu ett År. Kallelese till årsmötet skickas per post till alla medlemmar. VI ÖNSKAR EN SKÖN HÖST SAMT EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Medlemsnytt

Uppdaterad…

Observra att årsavgiften är

höjd till 1100 kronor för oss

alla. Detta beslut togs förra

året i styrelsen.

2023
Vi vill tacka alla medlemmar för ännu ett År. Kallelese till årsmötet skickas per post till alla medlemmar. VI ÖNSKAR EN SKÖN HÖST SAMT EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR