© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Procedur…

Advokat och kostnader…

Bevisa sambandet mellan orsak och verkan... Det är du som har bevisbördan i dylika fall, det betyder att du måste anlita experter för att påvisa detta samband. Dessa specialister kostar en hel del att anlita, men det lönar sig att göra detta trots det i de flesta fall, men det är ju en sak som din Advokat kommer att informera dig om.

Bevisbördan…

Ja den ligger tyvärr på dig, och din eventuella Advokat, det är en grannlaga uppgift att påvisa

detta samband, och absolut ingenting för dig eller an "vanlig" lmänniska.

Den bevisning som krävs av Domstolarna är mycket omfattande, Din motpart har inte alls detta

problem, de enda de behöver påvisa, är att det kan finnas konkurerande orsaker till de besvär

och lidanden du idag har

De domstolar vi har i vårt land, är väldigt oförlåtande om man inte har rätt bevisning med sig och som Dommare och nämndemän ska ta ställnig till, och eftersom det är du och din Advokat som stämmer till målet, så är det ungefär som ni skulle vara åklagare i ett vanligt brottsmål, det betyder ju då också att din motpart,m i ditt mål, är den som är “anklagad” . Därför är våra domstolar väldigt hårda, och bevisningen måste hålla hela vägen.

Vad du kan behöva Rättshjälp

Undersök om din hemförsäkring täcker dessa kostnader Om din skada uppstod i anslutning till ditt arbete, bilens trafikolycksfalls försäkring. Finns det en vållande motpart? Är du fackligt ansluten, kan de då hjälpa dig?
Ladda ner Ladda ner
© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Procedur…

Advokat och kostnader…

Bevisa sambandet mellan orsak och verkan... Det är du som har bevisbördan i dylika fall, det betyder att du måste anlita experter för att påvisa detta samband. Dessa specialister kostar en hel del att anlita, men det lönar sig att göra detta trots det i de flesta fall, men det är ju en sak som din Advokat kommer att informera dig om.

Bevisbördan…

Ja den ligger tyvärr på dig, och din eventuella Advokat, det är en

grannlaga uppgift att påvisa detta samband, och absolut ingenting för

dig eller an "vanlig" lmänniska.

Den bevisning som krävs av Domstolarna är mycket omfattande, Din

motpart har inte alls detta problem, de enda de behöver påvisa, är att

det kan finnas konkurerande orsaker till de besvär och lidanden du idag

har

De domstolar vi har i vårt land, är väldigt oförlåtande om man inte har rätt bevisning med sig och som Dommare och nämndemän ska ta ställnig till, och eftersom det är du och din Advokat som stämmer till målet, så är det ungefär som ni skulle vara åklagare i ett vanligt brottsmål, det betyder ju då också att din motpart,m i ditt mål, är den som är “anklagad” . Därför är våra domstolar väldigt hårda, och bevisningen måste hålla hela vägen.

Vad du kan behöva Rättshjälp

Undersök om din hemförsäkring täcker dessa kostnader Om din skada uppstod i anslutning till ditt arbete, bilens trafikolycksfalls försäkring. Finns det en vållande motpart? Är du fackligt ansluten, kan de då hjälpa dig?