© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Medlemsnytt

Uppdaterad…

Observra att

årsavgiften är

höjd till 1100

kronor för oss

alla. Detta beslut

togs förra året i

styrelsen.

L

OBS! Det är så som övriga samhället, inget är säkert för oss arbetshandikappade och sjuka, vi är tvungna att byta mötestiden till den 18 juni eftersom vår allmännytta hyresvärd trots skriftligt avtalat byggprojekt är väldigt sena och då blev vi som ideell förening lidande…
Någon gång i närtid har vi blivit utsatt för intrång, detta är vad vi hittils kunnat se, detta är nu åtgärdat och borttaget.
© All material on this web sight is Copyright protected, copy of any of its content is prohibited.
OBEROENDEAlaf

Medlemsnytt

Uppdaterad…

Observra att årsavgiften är

höjd till 1100 kronor för oss

alla. Detta beslut togs förra

året i styrelsen.

L

OBS! Det är så som övriga samhället, inget är säkert för oss arbetshandikappade och sjuka, vi är tvungna att byta mötestiden till den 18 juni eftersom vår allmännytta hyresvärd trots skriftligt avtalat byggprojekt är väldigt sena och då blev vi som ideell förening lidande…